Video: ‘Sa Kamay ng Komunista’

Kami ay mga Lumad dito sa Mindanao na ginagamit lamang ng mga grupong gusto maghari sa amin. Hindi po gobyerno ng Pilipinas ang aming problema bagkos tinutulungan pa kami ng gobyerno na umunlad ang aming pamumuhay. Ang totoo naming kalaban ay ang mga CPP-NPA na siyang nagpapahirap sa amin.

#StopLumadKilling
#NoToTerrorism
#NoToNPA
#CHR
#StopLumadExploitation
#JusticeForLumad

Add Comment